Cách Tìm Các Hợp Âm Dùng Trong Một Bài Nhạc 1

Cách Tìm Hợp Âm Thực ra vấn đề tìm “gam” cho một bản nhạc là một vấn đề tương đối rộng đấy nếu nói từ cơ bản. Nếu nói nôm na thì nó thế này: một bài hát bao giờ cũng có giai điệu gồm các nốt liên tiếp nhau, khi mà ta đệm đàn…

Cách Tìm Các Hợp Âm Dùng Trong Một Bài Nhạc 2

Trước hết nhìn vào 1 bản nhạc thì có hai trường hợp: hoặc bài ấy đã có ghi sẵn các hợp âm (chords) cho guitar, hoặc không ghi hợp âm nào cả.  Nếu có ghi sẵn hợp  âm thì tốt, vì vấn đề cho bàn tay trái đã được giải quyết xong và bạn chỉ…

Suzuki violin method

Suzuki Violin Method – Vol 01 suzuki-violin-method-vol-01 Suzuki Violin Method – Vol 02 suzuki-violin-method-vol-02 Suzuki Violin Method – Vol 03 suzuki-violin-method-vol-03 Suzuki Violin Method – Vol 04 suzuki-violin-method-vol-04 Suzuki Violin Method – Vol 05 suzuki-violin-method-vol-05 Suzuki Violin Method – Vol 06 suzuki-violin-method-vol-06 Suzuki Violin Method – Vol 07 suzuki-violin-method-vol-07 Suzuki Violin Method – Vol 08 suzuki-violin-method-vol-08 Suzuki Violin Method – Vol 09 suzuki-violin-method-vol-09 Suzuki…

Staining Wooden Beads with Paint

Staining Wooden Beads with Paint by wmccloud@craftingforpurpose.com on March 12, 2015 POSTED IN CRAFTS, UNCATEGORIZED I would love to tell you why I’m staining these beads, but it’s a surprise for a later craft! They were so fun to make though and easy, so I really wanted to share. I love the small amount of…